O nas

Firma Under-Water, której założycielem jest mgr inż. Wojciech Wójt została zarejestrowana 21 września 1991 r. w urzędzie miasta Inowrocław. Nasi pracownicy zdobywali doświadczenie w firmie PKP, gdzie pracowali wiele lat naprawiając lokomotywy oraz urządzenia techniczne tj.:

 • ujęcia wody przemysłowej do zasilania parowozów,
 • wieże ciśnień, kotłownie węglowe,
 • mazutowe piece ogrzewne,
 • instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne.

Zajmowali się również eksploatacją urządzeń pracujących pod ciśnieniem tj. :

 • kotły parowozowe,
 • zbiorniki powierza lokomotyw wszystkich typów,
 • mobilne piece ogrzewne (instalowane na lokomotywach spalinowych w celu składów pociągów)
 •  wytwornice acetylenowe.

Nazwa firmy Under-Water wzięła się od wykonywanych na początku robót podwodnych związanych z naprawami, utrzymywaniem, czyszczeniem ujęć wody przemysłowej dla wielu innych zakładów (tj. cukrownie, kopalnia soli) i została ona do dzisiaj. W miarę upływu czasu na skutek likwidacji trakcji parowej zmienił się rodzaj wiodących usług wykonywanych w firmie. Zaczęliśmy w większym zakresie naprawiać lokomotywy spalinowe, elektryczne oraz częściowo jeszcze parowe i te usługi wykonujemy aż po dziś dzień. Zmiana oferowanych przez nas usług wiązała się ze zmianą miejsca siedziby firmy. Po wybudowaniu nowych obiektów w miejscowości Rożno-Parcele przy ul. Kalinowej 8  przenieśliśmy swoją działalność.

Firma posiada bardzo bogate wyposażenie :

 • 3 nowe hale, 2 komplety podnośników kutruffa,
 • suwnice zewnętrzne i wewnętrzne,
 • kanały rewizyjne, transport zewnętrzny i wewnętrzny.
 • Mamy wszystkie rodzaje obrabiarek pozwalających na wykonanie wielu elementów i części zamiennych oraz specjalistyczne stanowiska remontowe.

Od 1997 r. współpracujemy również z  Wojskiem Polskim, świadcząc im usługi polegające na naprawach lokomotyw, systemu służącego do przewozu paliw płynnych, napraw i modernizację zbiorników do magazynowania paliw płynnych oraz innych urządzeń takich jak: Wytwornice pary WW 10, podgrzewacze wody UG 88, kuchnie polowe, utrzymywanie i naprawa agregatów prądotwórczych wszystkich typów, naprawa polowych stacji zasilania na samochodach i przyczepach. Od 2002 r. firma posiada uprawnienia WDT (Wojskowy Dozór Techniczny).

Agregaty prądotwórcze utrzymujemy również w innych obiektach niż wojskowe i do nich należą : Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy oraz kontrahenci prywatni – rolnicy i hodowcy.

Przez 26 lat wykonaliśmy kilka tysięcy różnego rodzaju zleceń praktyczne w całym kraju dokonując napraw i przeglądów sprzętu i dotychczasowi klienci byli zawsze zadowoleni.Ostatnio coraz częściej wykonujemy naprawy oraz odbudowujemy tabor wąskotorowy, który w coraz większym zakresie po przez działania niektórych gmin i miast zaczyna cieszyć wszystkich, którym droga jest historia kolei i piękno tego zlikwidowanego dobra.

Zapraszamy do współpracy.